Megjelent Béres József: Szép magyar ének című daloskönyvének II. kötete

2016. március 31.

 

 

"Első daloskönyvem, melynek a Szép magyar ének címet adtam, 2009-ben jelent meg. A kiadvány olyan sikert aratott, hogy az elsőt további három kiadás követte. Az eltelt néhány évben belső igényem továbbhajtott egy énekeinket táji sokszínűségükben még gazdagabban bemutató gyűjtemény megteremtése felé. Úgy éreztem, hogy a korábbi kiadásból sok értékes, széles érdeklődésre számot tartó szép magyar ének hiányzik. Ez a felismerés végül is egyáltalán nem meglepő, hiszen jól tudjuk, magyar népdalkincsünk óriási: több százezer lejegyzett dallamával tulajdonképpen kimeríthetetlen. Különösen ösztönzött a kiegészítésre, hogy a magyar népzenekutatás és népzenei életünk néhány kiemelkedő alakjával közelebbi kapcsolatba kerültem. Nagy hatást gyakorolt rám Kallós Zoltán népzenegyűjtővel – épp énekeskönyvem első kiadása révén – kialakult személyes ismeretségem. Munkássága, az általa gyűjtött hatalmas anyag, és persze, az adatközlőkkel, az erdélyi énekes és hangszeres előadókkal való találkozások egy különösen szép és értékes zenei-költészeti világba tártak kaput. Mindezt erősítette családom mélyülő szeretete, elköteleződése a magyar népi kultúra iránt. Végül a táncházak egyre népszerűbbé válása is arra biztatott, hogy az ott széles körben ismertté vált énekekből a számomra legkedvesebbekkel tovább bővítsem gyűjteményemet.

Íme tehát, a Szép magyar ének című daloskönyv II. kötete. Anyagának derékhada a népdalok köréből került ki: zömében kalotaszegi, mezőségi, Maros-völgyi, gyimesi és moldvai énekeinkből, de mások közt például néhány régi unitárius énekkel is gazdagítottuk a könyv tartalmát. Szeretettel kívánom, használják igaz örömükre daloskönyvem új kötetét is!"

 

Béres József

© Copyright 2012 Béres Gyógyszergyár Zrt.

Increst Communication

Irány a webáruház

Webáruház

Tovább