Megjelent Béres Klára Cseppben az élet című könyvének második, bővített kiadása

2016. április 04.
A továbbírt könyvbe belefoglaltuk az első kiadás teljes tartalmát kiegészítve az azóta eltelt időszak eseményeivel és fotóival. Fogadják szeretettel!

A cseppben benne van a tenger

A tengerben benne van az Isten

Istenben benne van az Ember

Az emberben benne van a Minden

Ősi bölcselet

 

A Béres Csepp megalkotójának, Béres Józsefnek kivételes élet jutott osztályrészül. Az útról, melyre a Gondviselés vezette, a céltól melyet kijelölt magának, soha semmi nem téríthette el. Nem gyűrhette le őt sem a gyalázkodó féltékenység, sem a bürokrácia útvesztői, sem az előítéletek szövevénye. A benne lakozó rendkívüli elhivatottság még életében legendává nemesítette alakját.

 

„Egész életemben szorgalmasan, kitartóan dolgoztam. Sokat küzdöttem az igazamért, azért az igazságért, amiről tudtam, hogy mások javára fordítható. Amikor azt kérdezték tőlem, hogyan tudtam kitartani, hogyan lehetett annyi ellenállással szemben bátorságom és erőm, éppen ebben találtam meg a feleletet. Úgy, hogy nem a magam hasznát kerestem, nem a magam érdekeit szolgálta a munkám, hanem eredményeimmel embertársaimon akartam segíteni.”

 

Miközben végigjárjuk Béres József életútját, átéljük a háború kegyetlenségét, a háborút követő évek bizonytalanságában élő ember útkeresését. Örülünk az első sikereinek, és szembesülünk az értetlenség kínjával, amikor eredményei tudományos megmérettetés helyett a politika játékává válnak. Megértjük, mit jelentett egy ellentmondást nem tűrő korszakban a tiltottak közé tartozni, és hogy mit ér a család, a barátság és a segítők támogatása. Láthatjuk a rendszerváltás körüli időszak új reményét, és hogy a kitartás végül elnyeri jutalmát.

 

Mindeközben feltárulkozik előttünk az Ember: a bajtársaiért még a halálbüntetést is felvállaló katona, a majdnemekkel soha meg nem elégedő kutató, az érzékeny, a segítőkész, igaz magyar ember, akinek messze világító, tiszta értékrendje kisugárzik azokból a fiatal kori írásaiból is - egy vers és két novella -, melyek csak a közelmúltban kerültek elő, és amelyeket ebben a könyvben közreadunk.

 

 

 

"Úgy nyújtom át ezt az írást, mint egyfajta kötelező olvasmányt. Nem szerénytelenségből, vagy önteltségből, hanem abból a meggyőződésemből, hogy egy kivételes ember, kivételes életútját végigjárva olyan erőforráshoz juthatunk, melyre kivétel nélkül mindenkinek szüksége van. Példát kapunk szorgalomból, kitartásból, emberségből, igaz értékekből. Példát, melyből meríthetünk, melyre támaszkodhatunk, mely eligazít, ha válaszúthoz érünk. És hitet. Hitet abban, hogy létezik a Gondviselés, és győz az igazság."

BÉRES KLÁRA

 

"A világ ősi rendje szerint az apák dolgát folytatják az utódok. Szerencsés ember vagyok, mert olyan édesapám volt, akitől tiszta és szilárd erkölcsi örökséget kaptam. Az ő egész élete, munkássága, tartása mindenkor példaként magasodhat előttem. A magam faladata e szerint élni, és továbbadni a tanultakat a családomnak, a vállalatainkban dolgozóknak és a tágabb környezetemnek. Jószívű ajánlással nyújtom át atyám felemelő sorstörténetét mindenkinek. Meggyőződésem, hogy a mai nehéz korban, egy erkölcsi válságban gyötrődő világban, egy értékeit vesztő Európában, egy megmaradásért küldő országban különösen nagy szükségünk van az ő példájára."

IFJ. DR. BÉRES JÓZSEF

 

 

A könyv kapható a nagyobb könyváruházakban, online könyvesboltokban és a Béres webáruházban is!

© Copyright 2012 Béres Gyógyszergyár Zrt.

Increst Communication

Irány a webáruház

Webáruház

Tovább