ID. DR. BÉRES JÓZSEF

DÍJAI, ELISMERÉSEI

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Díszpolgára posztumusz díj

A kitüntető cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó, maradandó értéket teremtő munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez.

2023. augusztus 17.

Haza Embere

A Százak Tanácsának posztumusz köszönetnyilvánítása id. dr. Béres Józsefnek, az emberi élet védelmét küldetésének tekintő példás nemzetszolgálatáért.

2020. szeptember 3.

Árpád pajzs posztumusz elismerés

A 2007-ben, Árpád fejedelem halálának 1100. évfordulója alkalmából alapított díjat évről-évről olyan hét közéleti személynek adományozzák, akik munkásságukkal és életvitelükkel, nemzetünkhöz való ragaszkodásukkal arra érdemessé váltak.

2012. július 07.

Heim Pál Egészség Díj

Heim Pál professzor dédunokája, a híres gyermekgyógyász tiszteletére díjat alapított, melyet a szakma jeles képviselőinek ad át évente egyszer. 2010-ben a díj alapítója a Heim Pál Egészség Díj egyik különdíját szakmai munkája megbecsülésének kifejezésére és életpályájának elismerésére id. dr. Béres József részére adományozta.

2010. december 22.

Pro Comitatu Díj

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének díja a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.

2007. május 01.

Emléklap a lakitelki találkozó szervezőitől

A lakitelki találkozó szervezőitől a 20. évforduló alkalmából.

2007. január 01.

Vitézi Jubileumi Kereszt

A Történelmi Vitézi Rend díja az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából.

2006. december 01.

Szent Rita Díj

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének díja a kilátástalan helyzetű gyermekekért megsegítésére folytatott tevékenységéért.

2006. május 01.

A Vitézi Rend Arany Nemzetvédelmi Keresztje Vitézi Ékítménnyel

A Vitézi Rend kitüntetése a magyarságnak tett szolgálatáért.

2006. március 01.

Vitézi Rend tagja

A Vitézi Szék javaslatára felvételt nyert a Vitézi Rend tagjai sorába a hadszíntereken, illetve a nemzet szabadságáért vívott harcokban vitézségének és nemzeti érzéseinek kiváló tanúbizonyságáért.

2005. szeptember 17.

Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje

Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetségének elismerése a rendszerváltozás óta tanúsított erkölcsi tisztaságáért, abból fakadó tiszteletet érdemkő magatartásáért, cselekedeteiért, amelyekkel a hazához való hűségét, példamutató nemzeti öntudatát bizonyította.

2004. augusztus 20.

Lónyay Menyhért Emlékérem

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos testülete kitüntetésben részesíti id. dr. Béres Józsefet, Nyíregyháza város ügyének előbbre viteléért, Nyíregyháza és a megye fejlődéséért, a megyeszékhely újjászületésének 250. évfordulóján.

2003. szeptember 27.

A Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi Lovagrend Lovagja

A Gyémánt Pajzs 3000 Nemzetközi Drog és Erőszakellenes és Ifjúságvédelmi Alapítvány elismerése – id. dr. Béres József lovagias magatartásával, szakmai tudásával, áldozatkész segítségnyújtásával bizonyította, hogy „az egyén kötelessége a közösség szolgálata”.

2003. július 04.

Év Vállalkozója Díj

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége az „Év Vállalkozója” díjjal tüntette ki dr. Béres Józsefet kiemelkedő eredményeiért és közéleti tevékenységéért.

2002. december 11.

Üzleti Tisztességért Díj

A Rotary International karitatív-humanitárius szervezet Európában elsőként dr. Béres Józsefnek ítélte oda az Üzleti Tisztességért Díjat, mert „életműve a legmagasabb erkölcsi követelmények betartásáról tanúskodik, valamint az általa alapított vállalat is a tisztességes gazdasági tevékenység kiváló példája”. Ebből az alkalomból elkészült Béres Klára „Szirtfoknak lenni” című kötetének angol nyelvű kiadása.

2002. november 22.

A Köztársasági Elnök Érdemérme

Mádl Ferenc köztársasági elnök a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetéssel ismerte el Béres József „tudományos munkásságával és hajlíthatatlan akaraterejével megalkotott életművét, a Béres Csepp fennállásának 30. évfordulója alkalmából”.

2002. november 21.

Széchenyi-díj

Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke adományozta dr. Béres József tudományos kutatónak, a Béres Rt. elnökének, az egészségügyi ellátásban fontos szerepet játszó infrastruktúra megteremtése érdekében végzett tevékenységéért, az egészségvédelemért, az immunrendszer megerősítéséért végzett fáradhatatlan munkásságáért.

2002. március 15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Emlékérem Ezüst fokozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől, Dr. Helmeczy Lászlótól a 2001. évi tavaszi árvíz elleni védekezés során nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

2002. március 12.

Díj a magyar vállalkozókért

A Szász Endre által készített díjat a Szféra Európa Kft. adományozza a magyar és külföldi politikai, tudományos, művészeti és sportélet kiválóságainak. Dr. Béres József a tudományos életben elért eredményeiért, életművéért kapta.

2002. január 19.

Pro Naturali Medicina plakett

A Természetes Gyógyítás Alapítvány a kitüntetést elsőként id. dr. Béres Józsefnek ítélte, a természetgyógyászatért végzett több évtizedes munkássága elismeréséül, az Immunológiai Kongresszus alkalmából.

2001. október 19.

Címzetes Egyetemi Docens

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kinevezése kiemelkedő tudományos kutatói tevékenységének elismeréseként, valamint a Kar hallgatóinak ösztöndíj juttatással való segítéséért.

2001. június 15.

Magyar Örökség Díj

A Magyarországért Alapítvány kuratórium díja, az állampolgári javaslatok alapján kiválasztott személyeknek és életműveknek. A Bizottság kinyilvánította, hogy Béres Józsefet felveszi a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába, a feltaláló küzdelme az egészséges emberért MAGYAR ÖRÖKSÉG, nevét az Aranykönyv őrzi.

2000. szeptember 30.

Kisvárda Város Díszpolgára

A város társadalmi és tudományos fejlődése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.

2000. április 28.

Jurij Alekszejevics Gagarin érem

Az Orosz Űrhajózási Szövetség Elnökségi Hivatala által átnyújtott elismerés, az űrhajósok űrrepülése utáni readaptációs kezeléshez nyújtott érdemeiért.

2000. március 11.

Legnépszerűbb magyar

Az RTL Klub, a Népszava a Színes RTV és a MATÁVnet által meghirdetett „2000 magyar” című országos szavazáson a kortárs kategóriában Béres József a 2000 jelölt között az ötödik helyet kapta

1999. december 29.

Ezüst Pelikán Díj

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megbecsülése jeléül.

1999. december 28.

„Iskolánkért” emlékérem

A kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet kitüntetése a volt kiváló diáknak, hűséges szakembernek, több évtizedes kutatói munkásságáért és humanitárius szolgálataiért, az intézmény alapításának 70. évében.

1999. december 03.

Emléklap

A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége Veszprém megyei szervezete emléklapja, az Idősek Világnapja alkalmából.

1999. október 01.

Záhony Város Díszpolgára

A Béres Csepp feltalálója részére a város hírnevének öregbítéséért.

1998. április 25.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

Az egészségmegőrzés társadalmi szintű elfogadtatásában végzett munkájáért id. dr. Béres József a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje elismerésben részesül.

1997. augusztus 20.

Kitüntetés

A Munkácsi Városi Tanács elismerése, mint az Ukrajna Csernobil Szövetség tiszteletbeli tagjának, a csernobili károsultaknak nyújtott önzetlen, humanitárius segítségéért.

1997. június 27.

Emléklap

A kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskola névadója alkalmából az iskoláért kifejtett áldozatos munkásságáért.

1995. október 5.

Pro Natura et Vita Díj

A Magyar Természetgyógyászok Uniója által átadott kitüntetés, a természetgyógyászat, egészségügy és környezetvédelem területén kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

1995. augusztus 21.

Emléklap

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Közgyűlés elnökének elismerése, a feltaláló 75. születésnapja alkalmából.

1995. február 21.

Gagarin diploma

1995. február 2.

Kisvárda Város Önkormányzata Oklevele

75. születésnapja alkalmából átadott elismerés.

1995. február 1.

Elismerés

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökeinek tisztelgése feltalálói munkássága előtt.

1994. június 03.

Természet-gyógyászatért díj

A Magyar Természetgyógyászok Kamarája kitüntetése az egészségügy és környezetvédelem területén kifejtett tevékenységéért.

1993. augusztus 21.

Tudományért díj

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Közgyűlése adományozta a megye érdekében végzett munkájáért.

1993. augusztus 20.

A Magyarság Rendületlen Szolgálatáért diploma

A Magyar Szellemi Védegylet kitüntetése.

1992

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének tiszteletbeli tagja

1990. június 27.

Kisvárda Városért kitüntetés
A városért végzett kiemelkedő tevékenységért.

1989. november 2.

TIT Aranykoszorús jelvény

A tudományos ismeretek terjesztése terén végzett közhasznú tevékenységéért.

1981

Elismerés

Tiszakanyár község fejlődése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért – Dombrád, Nagyközségi Közös Tanács VB.

1974

Emléklap

50 éves életkorának elérése alkalmából, hogy mint a Magyar Néphadsereg tartalékos őrmestere, készen állt a haza védelmére.

1971. március 10.

Elismerés

A Hazafias Népfront Bizottsága és a Tanács VB elismerése a dolgozók érdekében kifejtett önzetlen munkájáért.

1962. december 15.

Kiváló dolgozó

A július, augusztus, szeptember hónapokban végzett eredményes munkájáért.

1956

Kiváló dolgozó

A tavaszi hónapokban végzett eredményes munkájáért.

1956