Igazgatóság

DR. BÉRES JÓZSEF

elnök

Egy üzleti vállalkozás működése szempontjából is fontos a krédó, a hitvallás. A mi hitvallásunkat atyám, id. Béres József alkotta meg: „a gondolat legyen jó és igaz”. Ez a jó gondolat – leegyszerűsítve – a Béres Csepp: a mi fontos örökségünk. A cégalapítást követően ez a készítmény állt figyelmünk középpontjában, és későbbi termékeink ennek a „filozófiájából” nőttek ki. Ez alapozta meg azt is, hogy társadalmilag hasznos tevékenységet folytathatunk. Gondolkodásunkat az élet és az egészség megbecsülése, az ember életminőségének szolgálata határozza meg, üzleti sikereinket az erkölcs mércéjével mérjük. Értékek mentén, tudatosan élünk és dolgozunk, munkánkat alázattal végezzük, és a szemünk előtt mindig ott áll a beteg, a rászorult, a szegény ember támogatása is. Mindez nem sikerülhetne szakmaiságra épülő hitelesség és a céljainkat nap mint nap megvalósítani képes, kiváló munkatársakból álló csapat nélkül. A reményteli folytatás záloga, hogy már a család újabb nemzedéke is belépett a „Béres-ügy” szolgálatába.

BÉRES KLÁRA

kommunikációs igazgató,
a Béres Alapítvány elnöke

Sorsajándéknak tekintem, hogy már fiatalon a Béres családba kerültem, és apósomat közelről ismerhettem. Akkoriban a Béres-történelem legnehezebb időszakát éltük: a Béres Cseppet elutasították, Béres Józsefet kuruzslónak kiáltották ki. Megrendíthetetlen kitartása, az embertársaiért érzett felelőssége, hazaszeretete lett az én legfontosabb munícióm. Ezzel az erkölcsi örökséggel olyan értékekre támaszkodhatok, melyek biztos alapot adnak a döntéseinkhez, bátran tudunk a kihívások felé tekinteni. Mindehhez erőt ad és napi szinten lelkesít, hogy erőfeszítéseink a legnagyobb értéket, az emberek egészségét szolgálják. Amikor az elmúlt évtizedek sikereire tekintek, öröm tölt el, hogy mindig a Béres Józseftől kapott példák mentén haladtunk. Tudom, hogy valahol ő is büszke ránk.

BÉRES MARCELL

alelnök,
innovációs és portfóliómenedzsment igazgató

Sikerünk alapja a Nagyapámtól örökölt és az egész Béres-csapatot átható szellemiség: szilárd hit és következetes elköteleződés a kiváló szakmaiság, a Béres minőség mellett. Minden téren. Olyan készítményeket fejlesztünk, gyártunk és hozunk forgalomba, melyek a legmodernebb tudásra épülnek, a legjobb minőségben készülnek, sokszor a törvényi előírásokon is túlmutatóan. Melyeket mindenki bátran, bizalommal fogyaszthat, amiket mi magunk is használunk. Nem a rövid távú, minél nagyobb profitért dolgozunk, hanem azért, hogy vevőink egészségesebb, boldogabb életéhez valóban hozzájáruljunk. Feladatunk, hogy ezt a hitelességünket megőrizzük.

MAJOR FERENC

vezérigazgató

A Béres vezérigazgatójaként számomra a legnagyobb büszkeség a stabil és kiszámítható gazdálkodás mellett a folyamatos piaci növekedés, amelyet saját erőnkből, tudományos és piaci tudásunkra támaszkodva érünk el. Nagyszerű érzés ebben az elkötelezettségen, szorgalmon és innovativitáson alapuló csapatmunkában részt venni. Sikerünk titka a folyamatos fejlesztés és innováció, a szilárd szakmai és emberi háttér. Ezzel biztosítjuk termékeink magas minőségét, amelynek hitelességünket köszönhetjük az egészségmegőrzésben. Legnagyobb kincsünk fogyasztóink bizalma.

NAGY MIKLÓS

gazdasági igazgató

A Béresnél dolgozni számomra azt jelenti: részese lenni egy küldetésnek, amire büszke lehetek, példát venni és mutatni emberségből, szorgalomból és alaposságból, ahol minden dolgozó azonosulhat a vállalat alapítójának gondolatával: „…gyógyíts anélkül, hogy ártanál…”. Teljes az összhang a külvilág számára látható kép és a belső értékek között, a Béres egy családias, baráti közösség, amely az emberek egészségének megőrzését tekinti hitvallásának, ugyanakkor értéket termel a tulajdonosai részére is. Ez a hitelesség az, ami jellemzi a Bérest, és ami a sikerének egyik titka.

REGÉCZY-BÉRES MELINDA

kommunikációs igazgatóhelyettes

Együtt nőttem fel a Béressel, és ahogy nőttem, egyre büszkébb lettem arra, hogy Béres vagyok. Szüleim mindig úgy beszéltek a cégről, mint egy nagy családról, és én is így gondolok rá. Nagyon fontosak számomra a munkatársaink, akik nélkül nem lehetnénk sikeresek. A kitűzött üzleti célokon messze túlmenően összetart bennünket az az örökség, melyet Nagyapám szellemisége jelent. Ez mind a mai napig meghatározó nemcsak a családunk, de a munkatársaink számára is. Ez az alapja annak a Béres minőségnek is, ami mindent áthat, amivel foglalkozunk. Mindehhez társul a hosszú távú szemlélet, hogy nemcsak az számít, hogy ma sikeresek legyünk, hanem hogy generációkon átívelően is azok legyünk.