HÍREK

HAZA EMBERE 2020 – Id.dr. Béres József posztumusz kitüntetése

A Százak Tanácsa HAZA EMBERE 2020 oklevéllel tüntette ki születése 100. évfordulójának évében id. dr. Béres Józsefet.

A Százak Tanácsa azoknak a tagjainak, akik a magyarság szorongatott helyzetében munkásságukkal, életpéldájukkal erőt és hitet sugároztak, azoknak, akik ma is segítenek abban, hogy a remény és bizalom csapata legyünk, akik Istenbe vetett hittel teljesítették és teljesítik a magyarságszolgálat nemes küldetését, évente a HAZA EMBERE oklevelet szavazza meg. 2020 posztumusz kitüntetettje az idén száz éve született id. dr. Béres József.

A Százak Tanácsa 1996−97-ben jött létre. Társadalmi szervezetek javaslatára több ezer jelöltből választották ki a testület tagjait. Elnöke Fekete Gyula író, ügyvivője Szijártó István az irodalomtudományok kandidátusa lett. A vezetést Fekete Gyula halálát követően Szijártó István vette át. A Százak Tanácsa politikamentes, az egyéni érdekek fölé emelkedve, a köz, a magyarság érdekét fogalmazza meg és képviseli. Afféle erkölcsi fokmérő, amely a nemzet, a haza pulzusán tartja az ujját. Fontos ügyeinkben foglal állást, és azt a döntéshozók és a szélesebb publikum tudomására is hozza írott formában, többször a média közreműködését is igénybe véve.

Id. dr. Béres József a szervezet létrejöttétől haláláig tagja volt a Százak Tanácsának. Halálát követően fia, dr. Béres József a Béres Gyógyszergyár elnöke követte őt − választott tagként − a szervezetben.

Id. dr. Béres József (1920−2006) agrárkutatóként dolgozott 1964-tól a Nyírségi Mezőgazdasági Kutató Intézetben, Kisvárdán. Jelentős agrárkutatási eredményei a burgonya és a dohány kórokozók által kiváltott betegségeinek tanulmányozásához fűződnek. Eredményei – melyeket több tudományos közleményben publikált – nemcsak diagnózist jelentettek ezen növények betegségokairól, de megoldási javaslatokat is tartalmaztak, azaz terápiát nyújtottak a betegségek megelőzésére és gyógyítására. A kezdeti talajtani, majd növényi, később állatok körében végzett vizsgálatainak belső logikája, különleges kutatói alkata és szenvedélye vezette el az ember krónikus betegségeivel való foglalkozásig. Érdeklődésének homlokterében a rák, mint multifaktoriális betegség állt. Életműve az ember anyagcserefolyamatait és immunrendszerét támogató, annak működését javítani képes cseppjeiben csúcsosodott ki. A Béres Csepp gyógyszer és hungarikum. Béres József Magyar Örökség Díjas, Széchenyi-díjas tudós, szobra helyet kapott a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

A HAZA EMBERE korábbi kitüntetettjei, a Püski-házaspár, Fekete Gyula, Csoóri Sándor, Grosics Gyula és mások mellett mostantól a Trianon évében született nagyszerű magyar nemzettársunkat, id. dr. Béres Józsefet is megtaláljuk. Életművét dr. Márai Géza agrármérnök, a Szent István Egyetem tanára értékelte a Százak Tanácsa rendes ülésén szeptember 3-án a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti székházában. Az emléklapot – a még élő kitüntettek aláírásával – id. dr. Béres József fia vette át.

Százak Tanácsa

Budapest, 2020. szeptember 3.

Közzétéve: 2020.09.03