HÍREK

Kisvárdán avatott okos parcellakövet a Nemzeti Örökség Intézete

Idén első alkalommal Kisvárdán, az Akácfa utcai temetőben avatott okos parcellakövet a Nemzeti Örökség Intézete. Ezzel immár több mint negyven temetkezési helyen találhatók olyan parcellakövek, amelyek egy QR-kód segítségével nemzetünk nagyjainak életművét mutatják be. Az avatóünnepségre a temetőben nyugvó id. dr. Béres József feltaláló születésének évfordulóján, február 7-én került sor.

Id. dr. Béres József a magyar tudománytörténet kiemelkedő alakja volt, egyben példakép is, aki a tudomány asztalára tett úttörő munkájával, eredményeivel éppúgy kiérdemelte az utókor tiszteletét, mint nemes humánumával, rendíthetetlen hazaszeretetével. Életművét a Magyar Örökség részeként tartják számon, életútját dokumentumfilmek, játékfilmek, színdarabok, könyvek dolgozták fel. Nevét intézmények, utcák, terek viselik, szobra a legnagyobb magyar gyógyítók között található a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban.

Mi, ma élők abban a szerencsés helyzetben lehetünk, hogy ismertük Béres Józsefet személyesen. Így nekünk, kisvárdaiaknak fontos erkölcsi kötelességünk, hogy továbbvigyük azt az örökséget, amit Béres József a nemzetnek, a hazának és a világnak adott. A mai nap azért jelentős, mert mától itt áll egy kő, ami lehetőséget ad arra, hogy sokáig emlékezzünk városunk nagy szülöttére” – hangsúlyozta a megemlékezésen Seszták Miklós országgyűlési képviselő. Hozzátette: Béres József emlékét Kisvárda mindenképpen megőrzi.

Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere a mai avatóünnepségen Béres Józsefre emlékezve azt hangsúlyozta, hogy nekünk is meg kell tanulni küzdeni azért, amit tenni szeretnénk. „Béres József emberi nagysága legyen példa mindenkinek, akik hisznek magukban, de számos tényező gátolja a céljaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy mától Kisvárdán is parcellakő hirdeti városunk híres szülöttét, Béres Józsefet, aki „eltávozott, de nem halt meg”, hiszen emléke, munkája gyümölcse velünk él” – zárta a beszédét a polgármester.

A magyar nemzet számára maradandót alkotó személyek temetkezési helyének védelmére született meg közel negyedszázada az úgynevezett Nemzeti Sírkert, amely immár több mint 6200 sírt számlál országszerte” – Mondta Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója az avatóünnepségen. Hozzátette: büszke arra, hogy Kisvárdán épp Béres József születésének évfordulóján avathatta fel az okos parcellakövet a NÖRI. „Id. dr. Béres József Szent-Györgyi Albert, Semmelweis Ignác, Szilárd Leó és Puskás Tivadar nyomdokaiba lépett, és arany betűkkel írta be magát a magyar tudomány, egyben az egyetemes tudomány nagykönyvébe” – zárta beszédét a főigazgató.

Édesapám ma lenne 104 éves. Emlékét a családunkban, vállalatainkban, és mondhatjuk, hogy az egész országunkban sokan őrizzük nagy szeretettel a szívünkben. A mai naptól a kisvárdai temetőben, síremléke mellett a most felavatott okos parcellakő is emlékeztet rá. Édesapám élete ma is üzen mindannyiunknak, példát mutat a jelennek és a jövőnek, üzen szorgalomról és tudásról, ember- és hazaszeretetről, küzdelemről és kitartásról, nehézségről és sikerekről. Üzen arról is, hogy a küzdelmeinknek értelme van, és hogy végül mindenki érdeme szerint nyeri el jutalmát. Amit életében ő adott szülőföldjének, embertársainak, azt a ma élők viszonozzák – miképpen ma is ez történik. Felemelő érzés. Köszönjük a Nemzeti Örökség Intézetének és köszönjük Kisvárdának” – mondta dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke.

A Nemzeti Örökség Intézete két éve indította útjára az úgynevezett okos parcellakövek telepítését országszerte, melyek segítségével a Nemzeti Sírkertbe sorolt védett sírokban nyugvó személyeket mutatják be okos telefonok segítségével. A parcellaköveken elhelyezett QR-kód a NÖRI honlapjára vezet, és azoknak a személyeknek az életútját mutatja be, akik az adott temetkezési helyen védett sírban nyugszanak. Id. dr. Béres József Kisvárdán található síremléke 2019 óta védett.

A megemlékezést követően a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete koszorúzással emlékezett névadójára a Várday István Városi Könyvtárnál, majd a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjainak irodalmi előadása következett.

Közzétéve: 2024.02.07